A. Alarmerende toename van aardbevingen en vulkanen

aardbevingen, vulkanen

Aardbevingen en vulkanen toenam?

Heeft u wel eens, daadwerkelijk onzin verhaal gelezen?

'Onomkeerbare klimaatverandering als gevolg van CO2-uitstoot' is een boek geschreven door Solomon, Plattner, Knutti, & Friedlingstein, 2009. en dat klimaatverandering rechtvaardigt niet de alarmerende toename van het aantal aardbevingen overal ter wereld? Hierin wordt gesuggereerd door Solomon, Plattner, Knutti, & Friedlingstein, dat door CO2-uitstoot meer aardbevingen zoals vulkaan uitbarstingen veroorzaakt. Het is maar net dat wat je hierin wilt geloven, gezien dat het wel heel erg apart is dat ze juist CO2 uitstoot gassen willen opslaan onder de grond van de aarde. En dat vulkanen geen CO2 produceren, en absoluut geen bijdragen heeft tot zwaardere aardbevingen en vulkaan uitbarstingen.

Klimaatverandering

Het laat zien dat de huidige klimaatverandering als gevolg van de toename van de koolstofdioxideconcentratie grotendeels onomkeerbaar is gedurende 1000 jaar nadat de emissies zijn gestopt. Klimaatverandering rechtvaardigt niet de alarmerende toename van het aantal aardbevingen overal ter wereld. Omdat de frequentie van aardbevingen, tektonische stoornissen en oceanische vulkanen in de afgelopen veertig jaar is uitgezet, zien we dat de frequentie van aardbevingen boven 6 Richter in de buurt van het dubbele van 1994 is gestegen. Sommige wetenschappers beschuldigen de omkering van de magnetische polen, echter die zouden er nog een heleboel bij moeten gaan leren m dat soort uitspraken te kunnen doen. Op de eerste plaats, is de ompoling absoluut nog niet plaats gevonden, ten tweede, de aarde is "wellicht, misschien of de kans is groot" dat inderdaad de aarde bezig is richting een ompoling Als dat waar is, zou de vraag worden; waarom keren de magnetische polen om? Of waarom bewegen ze überhaupt? Kan de ineenstorting van het magnetisch veld resulteren in klimaatverandering en ook verband houden met de alarmerende toename van de frequentie van aardbevingen? Ook hier kan men de vraag stellen, is dat ooit beschreven in de geschiedenisboeken wat het gevolg is van ompoling en of verzwakking van het aardmagnetische veld.

#

Velen voorspellen dat een cataclysmische gebeurtenis is vermeed en of wordt geïnitieerd. Hetzelfde gebeurt in West- en Noordwest-Amerika, waar in 2005 meer dan 600 kleine aardbevingen werden geregistreerd. Volgens wetenschappers vertonen hotspots zoals Sumatra, Yellowstone en enkele andere tekenen van extreme verstoring en harmonische tremor. Het is nu bevestigd dat we een hogere frequentie hebben van krachtige orkanen en overstromingen. Kunnen al deze incidenten worden gekoppeld via een enkele keten van oorzaak en gevolg?

Planetaire Geometrie

Zoals ieder al hebt kunnen lezen, Nieuwsberichten onderneemt momenteel een onderzoek waaruit misschien een toename van aardbevingen, deze die wellicht door Planetaire geometrie toe zou kunnen nemen. Eerste resultaten zijn al gepubliceerd, echter uit het eerste onderzoek die verricht is, wil absoluut nog niet aangeven dat de toename van aardbevingen komt door Planetaire geometrie.

Terug komende op CO2 uitstoot, zou men ook de vraag kunnen stellen; Wordt er vandaag dag, meer CO2 uitstoot geproduceerd, dan in het begin vanaf de eerste en tweede Industriële revolutie toen er gebruik werd gemaakt van kolen?

Het antwoord lijkt wel duidelijk, in deze vraag stelling over CO2 uitstoot. Echter, klopt het wellicht wel dat toename van de koolstofdioxideconcentratie grotendeels onomkeerbaar is gedurende 1000 jaar nadat de emissies zijn gestopt. Het woord onomkeerbaar kan men ook vraagtekens bij zetten, de techniek en oplossingen daarvoor zullen wellicht in de toekomst een antwoord kunnen geven.

 

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn federaal geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Free Joomla! templates by Engine Templates