Beleid Nieuwsberichten

algemene,algemene voorwaarden,Nieuwsberichten,overeenkomst

Algemene voorwaarden Nieuwsberichten

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven. In de volksmond worden algemene voorwaarden ook als de "kleine lettertjes" aangeduid zoals bij Nieuwsberichten.

Dit artikel gaat over algemene voorwaarden in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, dat op 1-1-1992 in werking is getreden. De regeling is opgenomen in het zesde boek onder afdeling drie van titel 5 en beslaat de artikelen 231 tot en met 247. Van de meeste wetsartikelen mag niet worden afgeweken omdat deze van dwingende aard zijn. De regeling is niet van toepassing op Nieuwsberichten

In het oud Burgerlijk Wetboek bestond geen zelfstandige regeling omtrent algemene voorwaarden. De bepalingen, die verband hielden met algemene voorwaarden, vormden een ware lappendeken. Aan die situatie heeft de Nederlandse wetgever een einde willen maken door een aparte afdeling in het Burgerlijk Wetboek, bij afkorting ook wel BW genaamd, te wijden aan de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden kunnen onder andere inhouden:

Cookie

Nieuwsberichten EU GDPR Cookies internet beleid

Nieuwsberichten Binnenland: Laatst bijgewerkt:: 21 juli 2021:  EU GDPR COMPLIANT, bleek eerst niet te werken en de nieuws website was afgekeurd.. Nu hebben wij de gehele nieuws website aangepakt op cookie beleid. Redactie Nieuwsberichten is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Privacy Reglement Nieuwsberichten

Laatst bijgewerkt: 15 juli 2021

De Nieuwsberichten hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s), apps van de Nieuwsberichten en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.Nieuwsberichten.eu, en alle eventuele overige via deze websites bereikbare websites en apps van de Nieuwsberichten (verder: Website(s).

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden Nieuwsberichten.eu

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is in 15 juli 2021 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt.

DISCLAIMER

Discleimer- Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Nieuws en Feiten en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: "Nieuwsberichten ") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Nieuwsberichten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn federaal geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Free Joomla! templates by Engine Templates