Nieuwsberichten Copyright

copyright

Nieuwsberichten  Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het logo van nieuwsberichten.eu, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Nieuwsberichten . Nieuwsberichten behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

(auteurs-) rechten

De (auteurs-) rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Nieuwsberichten en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en of door het overnemen van tekst in het geheel. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwsberichten is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Nieuwsberichten ).

Nieuwsberichten  heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Sanoma, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Nieuwsberichten heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn federaal geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Free Joomla! templates by Engine Templates