Nieuwsberichten disclaimer

  Nieuwsberichten, disclaimer

  DISCLAIMER

  Discleimer- Vrijwaring

  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Nieuws en Feiten en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: "Nieuwsberichten ") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Nieuwsberichten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

  Qr Code
  © Nieuwsberichten.eu. Alle rechten voorbehouden.
  Free Joomla! templates by Engine Templates