Nieuwsberichten Voorwaarden beleid

  Hieronder vindt u onder andere de ‘Gedragscode’, het privacyreglement, het programmastatuut en de algemene voorwaarden voor publieksbijdragen en informatie over Nieuwsberichten.

  Programmasponsoring

  Een beperkt aantal programma’s van de Nieuwsberichten die daarvoor op grond van de Mediawet 2008 in aanmerking komen, wordt gesponsord. Het gaat uitsluitend om programma’s op het gebied van sport en cultuur. De betreffende sponsors leveren een waardevolle bijdrage aan productie en uitzending van die programma’s op het door de Nieuwsberichten gewenste kwaliteitsniveau. Tegelijkertijd hanteert de Nieuwsberichten een strikte scheiding tussen commercie en redactie; de sponsor heeft geen enkele invloed op de inhoud van de programma’s.

  Op deze pagina vindt u informatie over gesponsorde programma’s bij de Nieuwsberichten vanaf september 2010.

  Naast programmasponsoring bestaat de zogeheten evenementsponsoring. De Mediawet 2008 staat onder bepaalde voorwaarden toe dat sponsors van een evenement worden vermeld rondom uitzendingen van het betreffende evenement; de sponsorgelden komen dan niet aan de Nieuwsberichten ten goede. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Eredivisie. 

  Het onderstaande overzicht heeft uitsluitend betrekking op programmasponsoring. Hiervan is sprake als de Nieuwsberichten de afspraken met de sponsor gemaakt heeft en de sponsorgelden ook aan de Nieuwsberichten ten goede komen; de Nieuwsberichten gebruikt deze gelden voor de productie van het programma.

  © 2022 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn Nederland geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
  Onafhangkelijk journalistiek by Nieuwsberichten Binnenland & buitenland nieuws