Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

overstromingen

Wateroverlast en Overstromingen Nederland

Nederland kwetsbaar voor Wateroverlast bij Extreme weersomstandigheden. Deltacommissaris over het Deltawerken Ruimtelijke Adaptatie: ... Kennis van Nu over de veranderingen van het klimaat en de gevolgen voor het weer in Nederland. Dit is zoals ook in andere Europese landen het zelfde probleem, en toch kunnen wij met onze kennis andere landen helpen, met een tekort aan water.

Wateroverlast en overstromingen

29 mei 2018, is een groot voorbeeld wat er nog meer zal en gaat gebeuren waar we allemaal mee te maken zullen krijgen. Vandaag is het nog maar code oranje, en de schade blijkt nu al behoorlijk zichtbaar te worden. Duitsland zoals België, gaat het nog een stuk extremer er aan toe. In onze wetenschappelijk onderzoek genaamd "planeet Aarde" zullen wij straks alles exact aan u uitleggen waarom er extreme weersveranderingen plaats vinden over de gehele wereld.

Nederland voert al eeuwen lang strijd tegen het wassende water, wij zijn al een heel eind gekomen maar niet voldoende. Alsnog wordt Nederland getroffen door soms extreme weersomstandigheden, waarbij binnen enkele uren wateroverlast of overstromingen plaats kunnen vinden door het niets snel afvoeren van het overtollige water. En toch kunnen wij als Nederlanders weer een stapje voor zijn op dit gebied, en andere landen in Europa zullen hieraan mee moeten helpen.

Water Schade

Bij wateroverlast zoals bij overstromingen, gaat in de meeste gevallen gepaard met zeer veel schade. Dat kost geld, veel geld die door u als verzekerde wordt betaald. In enkele gevallen, betaalt de regering mee, echter wel van onze eigen belastinggelden. Wij burgers gaan er steeds meer voor betalen, om alle kosten dekkende te krijgen voor verzekeringsmaatschappijen. Grote bedrijven gaat het om winst, en iedere cent die zij kunnen pakken van de regering verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dit laatste zullen wij u uitleggen voordat wij daadwerkelijk overgaan naar een algemene oplossing van het probleem wateroverlast en overstromingen.

Evacuatie van het Rivierenland

Rivierenland

De evacuatie van het Rivierenland is een van de grootste evacuaties uit de recente Nederlandse geschiedenis. Op 31 januari 1995 en in de dagen daarna werden 250.000 mensen, variërend van vijf dagen tot twee weken, verplicht uit grote delen van het Gelderse rivierengebied geëvacueerd vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Rijn, Maas en de Waal.

In het geval dat de dijken daadwerkelijk waren doorgebroken, zouden vele plaatsen in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal tot ongeveer vijf meter onder water zijn komen te staan. Concreet betekent dit dat van veel huizen minimaal de eerste twee verdiepingen onder water zouden zijn komen te staan. In Nederlands-Limburg kwam het inderdaad tot overstromingen in de periode tussen 22 en 28 januari. Vooral de onbedijkte dorpen Itteren en Borgharen werden (evenals in 1993) zwaar getroffen.

Voor velen kwam de mededeling dat er verplicht geëvacueerd moest worden heel kort voor het moment dat men daadwerkelijk het gebied uit moest zijn. In allerijl werden door velen bezittingen in veiligheid gebracht, bijvoorbeeld op zolder die bij een eventuele dijkdoorbraak wellicht niet zou onderlopen.

De meeste mensen zullen dit nog wel degelijk herinneren, ook ik en mijn manschappen.

Als Korporaal 1ste class, kreeg ik de opdracht om naar Rivierenland met mijn manschappen. De opdracht was, om een winkel Albert Heijn leeg te halen, en schoon te maken. Dit laatste zette mij al aan het denken, gezien dat het veel belangrijker was, om mensen uit het Rivierenland vandaan te halen en veilig te stellen. Niets is minder waar, bij aankomst bij Albert Heijn, viel ons direct op, dat het gebied totaal niet getroffen was door wateroverlast en over een eventuele overstroming. Bij binnenkomst, was het plaatje al zeer duidelijk dat er totaal niets van klopte en wat het ut ervan was, dit laatste werd dan ook ter plaatse duidelijk gemaakt.

Alle schappen moeten worden leeggehaald zoals schoongemaakt worden, ondanks dat er totaal geen spraken was van wateroverlast en of overstroming. Verder kwam naar voren toe in het zelfde gesprek, dat de regering speciaal geld had vrijgemaakt voor bedrijven die waren getroffen door wateroverlast. Daarbij gaf ik direct te kennen, dat wij hier in het Rivierenland aanwezig zijn, om de bevolking te helpen en niet om een bedrijf die geen schade heeft schoon te maken zoals te ontruimen. Ik gaf mijn manschappen dan ook de opdracht om terug te gaan naar onze trucks, en ons verder klaar te maken om naar de getroffen gebieden te gaan om de bevolking te helpen.

Het bedrijf Albert Heijn heeft alsnog een schade bedrag gekregen vanuit de regering zoals uit de verzekeringsmaatschappij.

Bevolking

De bevolking wat licht uitgedrukt zal worden, waren ontzet dat hun huisraad zoals hun woning onbewoonbaar waren geworden. Vele burgers die waren getroffen in het Rivierenland, hebben naar huidige waarde wat hun spullen waard was een vergoeding gekregen en vele niets. We kunnen hier dan ook wel duidelijk spreken van pure oplichting, zoals de Nederlandse burger slachtoffer zal blijven van grote bedrijven die geld opstrijken waar geen schade en of wateroverlast was. Het geld wat de bedrijven hebben gekregen, hadden toe moeten komen aan de burgers, die hun gehele huisraad kwijt zijn geraakt.

Oplossing wateroverlast en of eventuele overstromingen.

Ieder land in Europa heeft ermee te maken, van kwaad tot rampzalige gevolgen nadien. Wij Nederlanders de bevolking zijn mensen die zoeken naar oplossingen, sommige werken en of kunnen werken door verder de plannen uit te werken. Alsnog zullen wij even een stapje terug nemen, welk plan de oplossing zou kunnen zijn.

Continent Afrika

Iedereen weet dat Afrika steeds droger wordt, en dat de bevolking amper iets kan verbouwen om te kunnen overleven. Jaarlijks zien wij beeld op tv en of nadat er weer een ramp is gebeurd geld voor wordt ingezameld. Het zand kruipt steeds meer op richting Europa, zoals al zeer duidelijk te zien is in de noordelijk landen zoals Marokko en de landen daarnaast. Mensen in Afrika, zoals dit zeer vaak in de media wordt gebracht is "hongersnood" en "watersnood" wist u dat dit voor een zeer groot gedeelte ineens opgelost kan worden.

Natuur

De natuur kan zich absoluut niet herstellen, door de droogte die steeds meer toeneemt in Afrika. De natuur is voor ieder belang, ook al ligt de natuur gebied in Afrika. Om de natuur een handje te helpen, kan ook voor een groot gedeelte worden opgelost.

De oplossing

Zoals wij al aangaven, Nederland en alle landen om ons heen hebben herhaaldelijk te maken met wateroverlast of overvloed ervan.

Dit alles zal hier in Nederland voldoende banen op leveren, dat probleem kan voor een gedeelte hiermee kunnen worden opgelost. Op diverse strategische plaatsen in Nederland zal eerst de overvloed van water naar toe moeten worden geleid, men zal moeten denken aan een soort zwembad. Vanaf dat punt zullen er stations moeten worden gebouwd, dat waar diverse grote waterpompen worden geplaatst, men moet dan denken aan een soort gemaal.

Vanaf het gemaal, zal alle overtollige water door zeer grote ondergrondse pijpleidingen moeten worden afgevoerd. Afvoeren waarheen?

Dit ondergrondse water pijpleiding, zal door diverse landen heen gelegd moeten worden zoals België, Frankrijk, Spanje zo naar Afrika. Op die pijpleiding die al door diverse landen heen gelegd is naar Afrika, kunnen andere landen hun waterpijpleiding op aansluiten. Het land Afrika, in het continent Afrika zullen ook diverse stations gebouwd moeten worden, waar het water verdeeld kan worden naar diverse landen waar het kurk droog is. Al dat water kan opgevangen worden zoals ook dit het geval was in Nederland, in een zeer groot zwembad. Al dat water kan gezuiverd worden, zodat er voldoende drinkwater aanwezig zal zijn voor de bevolking. De rest van het water, zal moeten worden terug gegeven worden aan de natuur.

Door water terug te geven aan de natuur, heeft meerdere voordelen. Meer vegetatie, meer zuurstof. Meer vruchtbare grond, kan meer werkgelegenheid geven aan de bevolking om hun voedsel kunnen te verbouwen. Door weer voedsel te kunnen verbouwen, zal er ook minder hongersnood aanwezig zijn.

Alle water wat naar die landen toe zal stromen, mag absoluut niets aan verdiend worden. Alle water moet gratis beschikbaar zijn voor de bevolking in die landen.

Kosten plaatje

Voor dit zeer grote project zal aardig wat geld mee gemoeid gaan, wij vinden dan ook dat de grote bedrijven zoals verzekeringsmaatschappijen die grof geld verdienen, dit moeten betalen. De Nederlandse burgers mag ook niet via een speciale constructie mee moeten betalen aan dit project.

Door minder wateroverlast schade, verdienen verzekeringsmaatschappijen voldoen aan de premies die zij iedere maand of kwartaal binnenkrijgen. De NIET geleden waterschade, is voordat soort verzekeringsmaatschappijen winst, geen schade hoop winst. Dat geld moet dan ook gebruikt worden om dit project te financieren.

Olie maatschappijen, oliemaatschappijen zoals SHELL verdienen grof geld, en vervuilen ook nog eens diverse landen met lekkende olie pijpleidingen. Laten die oliemaatschappijen maar eens heel wat terug doen voor diverse landen zoals het continent Afrika zoals de natuur die gruwelijk misbruikt wordt door de olie maatschappijen. Zodra zij olie pijpleidingen aan kunnen legen door hele continenten, dan kunnen ze ook waterpijpleidingen aanleggen naar die landen.

Zestig jaar ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp aan Derde-Wereldlanden wordt al sinds 1950 gegeven. De bedragen zijn niet gering. Alleen de structurele ontwikkelingshulp van regering aan regering (in het jargon Official Development Assistance of ODA) bedroeg de afgelopen 5 decennia zo’n 2.3 biljoen dollar. Afrika kreeg hiervan relatief het grootste deel: ruim 1 biljoen ofwel 1.000.000 miljoen dollar. Momenteel bedraag ODA zo’n 100 miljard dollar per jaar, waarvan 50 miljard voor Afrika. Naast de ODA wordt ook nog structurele hulp van private organisaties als Novib en noodhulp onderscheiden. Van 1998 tot 2006 gaf de Nederlandse overheid zes miljard euro uit aan hulp (naast nog 4 miljard door Nederlandse particulieren).

Hierdoor is het heel normaal voor een Afrikaanse regering dat 50 of zelfs 70 procent van haar begroting bestaat uit officiële ontwikkelingshulp (het Afrikaanse gemiddelde ligt rond de 20 procent).

Ondanks deze enorme bedragen zijn er maar weinig duurzame successen te benoemen. Zeker is het zo dat de nauwe doelstelling van geïsoleerde projecten regelmatig gehaald wordt, in de zin dat het is gelukt om zoveel waterpompen in land X te installeren of het analfabetisme zoveel procentpunt te laten dalen. Maar de eigenlijke lange-termijndoelstelling van de hulp – economische groei en het op eigen benen staan van ontwikkelingslanden – is eigenlijk nergens bewaarheid geworden. De landen die zich wel hebben ontwikkeld – China, India, Brazilië en vele andere landen in Oost-Azië en Latijns-Amerika – hebben dit op een klassieke vrije-marktwijze gedaan.

2.3 biljoen dollar, totaal verdwenen in zakken van de elite, de burgers zoals dit tot heden te zien is, lijd nog steeds. De 2.3 biljoen dollar moet gebruikt worden voor dit project, zodat de bevolking wel direct profijt ervan heeft en hun eigen land verder kunnen ontwikkelen. Het is dan alsnog de vraag, of de elite of de regeringsleiders er alsnog geen slaatje uit slaan, om het water te verkopen aan de bevolking. Op dit soort projecten, zou het dan ook continue bewaking moeten zijn vanuit vredes missies.

Nieuws berichten over klimaatverandering

Er gaat geen dag voorbij, dat de klimaatverandering in het nieuws centraal staat. Dit laatste hebben wij exact het zelfde geschreven in onze eerder artikel, dat wij in 2016 zoals 2017 gebombardeerd zullen worden met dat feit over klimaatverandering. Dat laatste is dan ook uitgekomen met een reden, wat weer beschreven staat, in het stuk Agenda 2012 - 2030.

De ijskappen smelten, de zee niveau zal gaan rijzen toch?

Goed om alles voor te zijn dat het land overstroomt, zal er wel degelijk een groot project moeten worden opgezet, om al dat water af te voeren. Voorkomen is beter dan genezen, we moeten stappen ondernemen, voordat al het water Nederland binnenstroomt. Echter wij hebben nu niet te maken met zoetwater maar zoutwater dat omgezet zal moeten worden naar zoetwater. In continent Afrika is voldoende zand, wat gebruikt kan worden om zoutwater te filteren naar zoetwater. Alle zand in continent Afrika wat te veel is, wordt ook op deze manier weer terug gebracht naar oorspronkelijke situatie zoals voorheen.

Agenda 2012 en 2030

In beide agenda's staat zeer duidelijk zoals herhaaldelijk vermeld, dat de natuur op de eerste plaats moet komen te staan, voor het belang. Wij burgers worden straks ergens in 2017 geconfronteerd, met het feit, dat wij straks belasting moeten gaan betalen voor vervuiling. Nieuwsberichten is wel degelijk van mening, dat burgers ongelooflijk goed hun best doen, om zoveel mogelijk naar nieuwe oplossingen te zoeken zoals het scheiden van onze huisvuil. Naast dat feit, passen wij in ons huis zoveel mogelijk aan als de financiële middelen aanwezig zijn, om onze energie verbruik steeds meer omlaag te krijgen. Wij zoeken ook steeds meer naar nieuwe ontwikkelingen die dit mogelijk maakt, zoals zonnepanelen en eventuele windmolens en zo verder.

Bij het geheel door te hebben gelezen van beide Agenda's, komt wel duidelijk aspect naar voren, dat de vingers gewezen worden naar de burgers dat die de grootste vervuilers zijn.

De regerings-politieke partij

De regering dit is echt een lachertje, de Partij voor de Dieren.

Wij hebben voor een aantal weken eens een plan voorgelegd aan de partij voor de dieren. Zij willen toch een beter milieu, zoals zij dit volmondig verkondigen in de media zoals in hun verkiezingsprogramma. Nieuwsberichten kan al iets verklappen, geen enkel bericht terug ontvangen.

Schandalig als men voor natuur en dieren op komt, en ook nog eens zeer onbeschoft. Maar wat maken wij ons wijs in dit geheel, dacht u nu echt dat de regering en of een politieke partij daadwerkelijk opkomt voor de natuur zoals dieren, dan om met wel heel bedrogen uit. Maar wat maken wij ons wijs met de regering en politieke partijen, u beseft toch wel wat er gebeurd is in de afgelopen 8 jaar toch?

Ons oplossing voor wateroverlast en of overstroming, kan dus veel meer bijdragen aan een beter milieu. Het gehele concept is natuurlijk niet in het geheel uitgewerkt en of dat het uitgevoerd moet worden. Het is een plan om beter ervan te worden, zoals dat de natuur geholpen wordt om te herstellen. Naast dat feit, dat er voldoende voedsel verbouwd kan worden in landen waar het nu niet eens meer mogelijk blijkt te zijn door de droogte. Nederland zoals andere hebben het zelfde probleem aan water overvloed, en dit zou dan ook met deze opzet opgelost kunnen worden.

Werkgelegenheid.

In de diverse landen dat waar deze waterpijpleiding aangelegd zal moeten worden, zal ook veel banen opleveren voor de bevolking per land. Dit geheel komt er dus op neer, dat met dit project ook nog eens werkloosheid wordt terug gedrongen. Ook de uitkeringen zullen worden terug gedrongen, wat weer een besparing is wat gebruikt kan worden voor mensen die het echt nodig hebben zoals ouderen.

Graag zouden wij uw idee willen horen, hoe zou volgens u dit opgelost moeten worden. Uw reacties kunt u hieronder plaatsen.

Qr Code
Ga naar boven