Petitie | Participatiewet Noortje van Lith

Petitie Participatiewet

Noortje van Lith wilt u ook de Petitie Participatiewet tekenen?

Binnenland. Noortje van Lith, ben in november 2018 een petitie begonnen om de participatiewet te veranderen. Tamara van Ark (staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft toegezegd dat ze gaat kijken naar de verruiming voor de regels om mensen toe te laten in beschutte werkplekken. Dat is in ieder geval iets positiefs. Maar ”eerst zien dan geloven” Ik heb u harde steun nodig, ik vraag u dan ook vriendelijk om de Petitie te ondertekenen https://tinyurl.com/y2tsje32

Petitie

FNV en Wij Staan Op

Ook wil ik graag dat iedereen met een ziekte of een beperking waardoor men niet volledig kan werken, een volwaardig loon krijgen en niet onder het bijstandsregime vallen. Zij moeten gebruik kunnen maken van een inclusie toeslag van de belastingdienst krijg om toch van een volwaardig loon te kunnen krijgen. Als mensen met een beperking een toeslag krijgen boven op hun loon die ze zelf kunnen verdienen hoeven ze niet in het bijstandsregime te leven. Een paar organisaties zoals FNV en Wij Staan Op hebben hierop aangedrongen bij de staatssecretaris. Helaas wilde ze hier niets van weten.

In de bijstand moeten veel mensen aan allerlei strenge eisen voldoen, zoals het hebben van een minimaal bedrag aan spaargeld.

Ook vind ik dat mensen die van de bijstand moeten leven beloond moeten worden als zij gaan werken als tegenprestatie. Momenteel werken ze gratis met behoud van uitkering. Dit stimuleert absoluut niet en kan ook tot verdringing van banen lijden, zeker op deze krappe arbeidsmarkt.

Na mijn strijd tegen loondispensatie ben ik dus nog lang niet klaar. Ik ga door totdat alles goed geregeld is in Nederland. Dat zal zeer waarschijnlijk heel mijn leven zijn.

Waarom is het belangrijk?

De participatiewet bestaat sinds 1 januari 2015. Het doel van de wet is te bezuinigen en zo veel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar, bij voorkeur betaald, werk toe te leiden. De participatiewet geeft een werkgever het recht op een financiële aanvulling op het inkomen van een werknemer tot het toepasselijke ‘sociaal minimum’. Dit heeft als doel te bezuinigen op de arbeidsmarkt door het creëren van goedkope arbeidskrachten.

De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, worden verstrekt door de gemeente. Het staat iedere gemeente vrij haar eigen criteria hierover op te stellen.

Waarom is de participatiewet oneerlijk?

  1. De participatiewet bezuinigt op arbeidskrachten door goedkope arbeidskrachten te creëren voor werkgevers, waardoor arbeidsplekken van mensen die een normaal salaris verdienden verdwijnen.
  2. Mensen met een beperking mogen volgens de wet voor een salaris onder het minimumloon verdienen en moeten werken voor hun uitkering. De gemeente vult het verschil aan. Daardoor vallen ze onder het bijstandsregime.
  3. Gemeentes hanteren verschillende criteria voor het toekennen van de aanvullende uitkeringen, want ongelijkheid per gemeente in de hand werkt.
Wilt u de petitie tekenen?

Het neemt maar 1 minuut van uw tijd in beslag https://tinyurl.com/y2tsje32

#

Vriendelijke groeten van

Noortje van Lith en u kunt altijd alles verder lezen op mijn eigen website Noortje strijdt door

 

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn federaal geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Free Joomla! templates by Engine Templates