Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Walvis

Doodsoorzaak nummer 1 onder Walvisstrandringen

In een vorig artikel Hamelin Bay 140 Grienden Walvisstranden hebben wij aangegeven, dat wij daar eens verder op in zullen gaan wat de rede daarvan is. Het is zeker zorgelijk, zodra we zien in nieuwsberichten dat er weer groepen walvisstranden, maar nu de doodsoorzaak ervan.

Onze Planeet Aarde

Nieuwsberichten voerde een onderzoek uit sinds 2010, naar massale diersterfte op onze aarde. De aarde, wat weten wij er eigenlijk van hoe alles werkt, wij zullen hier niet te diep erop ingaan en begrijpelijk houden.

Up Date;

Op de datum 2018-03-24 plaatste wij dit artikel, echter was ons onderzoek nog niet afgerond. Nieuwsberichten is dan ook met diverse epidemiologische onderzoekers en biologen op pad gegaan, en daarin kwamen we tot een wel schokkend resultaat. U kunt dit stuk terug lezen onderaan de pagina bij (Gevaarlijker bedreiging algemeen)

De belangrijkste punten zijn in dit artikel, aardmagnetische veld, kanteling noord magnetische veld, de zon, klimaat zoals kleine ijstijd, Chemtrails, Lage frequentie. Er zijn veel meer factoren die met dit gehele proces te maken heeft, echter willen we dit gedeelte zo simpel mogelijk houden. Wij hebben natuurlijk ook een zeer uitgebreide wetenschappelijke tekst en uitleg, van de meeste factoren, deze die wij in een link per deel zullen toevoegen.

In de staats media wordt men voorgelogen, Nieuwsberichten geeft de feiten zoals het bewust maken van gebeurtenissen die om ons heen gebeuren dat waar wij eigenlijk niet zo stil staan. Dit artikel is niet alleen bedoeld om u voor te lichten dat hoe en waarom walvissenstranden, dit artikel maken wij u ook bewust over feiten wat dat wat de mens in het geheel aan zal gaan.

 • Klein simpel voorbeeld: Bent u al verkouden geweest en of griep gehad?
 • Dan komt de volgende vraag, duurde de griep en of verkoudheid veel langer dan gebruikelijk het geval was?

En waarom wordt er ineens zeer veel aandacht geschonken aan de griepprik over de gehele wereld, dit alles heeft te maken met het feit dat de natuur in het geheel aan het veranderen is. En wij mensen kunnen dat ook niet verwerken, ons lichaam dus. En dit komt door een simpel feit, de temperatuur verschillen die wij als mens niet direct op aan kunnen passen. Maar er is nog een groter gevaar, die zie je niet, maar het lichaam wordt er wel mee gebombardeerd wat op den duur kanker veroorzaakt. En dat is kosmische stralingen.

NOTE:

Zondag 25 maart 2018, De redactie heeft besloten, om een geheel complete beschrijving te publiceren over onze Aarde hoe deze werkt en de veranderingen. Gezien het feit, dat er steeds meer nieuwe bewijsstukken aangedragen wordt, blijkt uit die gegevens dat het geheel wat wij hier probeerde simpel uit te leggen, toch veel meer bij komt kijken. Naast dat feit, zijn wij er nu ook achter gekomen, dat vele bewoordingen een totaal andere betekenis hebben. Wij willen en moeten een bewustmakend artikel maken, dat u exact weet wat er daadwerkelijk hier op de aarde gebeurd en gaat gebeuren.

 

Kleine IJstijd

De periode die wel bekend staat als de kleine ijstijd, duurde veel langer, namelijk van circa 1300 tot 1850. Toch is de term kleine ijstijd zeer misleidend want de aarde werd hooguit een halve graad kouder dan de perioden eromheen. Meest waarschijnlijke oorzaak van deze koelere fase zijn vooral het relatief grotere aantal zeer krachtige vulkaanuitbarstingen en voor wat betreft de periode vanaf circa 1800, ook het landgebruik op aarde. Hoe dan ook, met een klimaat dat een halve graad kouder is komen koude winters vaker voor. Beroemd zijn de schilderijen van een bevroren Thames bij Londen. Een van die werken, door de schilder Abraham Hondius, is gemaakt in 1684. Zowaar precies in het Maunderminimum. Vandaar dat deze fase van de inactieve zon vaak in verband wordt gebracht met koude winters en zelfs met de kleine ijstijd.

2018 is er een kleine start van de Kleine IJstijd, maar zal daadwerkelijk los gaan in 2019 tot 2030 dat waar het zijn top zal behalen. (ZIE FOTO)

zonnevlek

In de foto hierboven, ziet u ook duidelijk dat bij het jaartal 2018 de curve bijna op zijn dieptepunt is beland. Nadien zal het iets oplopen, dit wat dan geen invloed meer heeft op de aarde die dan al voldoende is afgekoeld.

Goed de Kleine IJstijd, hoe onstaat deze eigenlijk?

De zon, is beland in een zonneminimum, dit wat betekend, dat er veel minder zonnevlekken op de zon aanwezig is.

Zon met zonnevlekken

Zonnevlek

De bekendste cyclus is de elfjarige cyclus van zonnevlekken. Iedere elf jaar bereikt het aantal vlekken op het oppervlak van de zon een maximum. Hoe meer vlekken, des te actiever de zon, en des te meer straling van protonen en neutronen wordt afgegeven. En dus ook onze dampkring kan bereiken. Toch gaat het zoals gezegd uiteindelijk om zeer kleine variaties in de door de zon afgegeven straling. Met minder of helemaal geen zonnevlekken, is er ook geen kans meer op een koraal massa-ejectie (CME)

Vlekkeloze dagen
Huidige uitspreiding: 4 dagen
2018 totaal: 45 dagen (55%)
2017 totaal: 104 dagen (28%)
2016 totaal: 32 dagen (9%)
2015 totaal: 0 dagen (0%)
Totaal van 2014: 1 dag (<1%)
Totaal van 2013: 0 dagen (0%)
Totaal van 2012: 0 dagen (0%)
Totaal van 2011: 2 dagen (<1%)
Totaal van 2010: 51 dagen (14%)
Totaal van 2009: 260 dagen (71%)
Bijgewerkt op 23 maart 2018

Goed wij halen even twee jaartallen er tussen uit

2018 totaal: 45 dagen (55%)
2017 totaal: 104 dagen (28%)

Het is tot heden absoluut niet definitief zeker of dit jaar 2018 minder zonnevlekken zal krijgen dan in 2017. 2018 totaal: 45 dagen zonnevlekken vrij, echter wij nu nog maar net tegen april 2018 aan en nog niet eens de helft van het jaar. Het is dus goed mogelijk, dat de aantal zonnevlekken dit jaar alsnog op een zelfde aantal zonnevlekken komt zoals in 2017. Er is dan alsnog geen spraken van zonneminimum.

Een CME is een uitbarsting op de zon, en die er weer voor zorgt dat de temperatuur op de aarde weer zal stijgen.

SOHO

Het is dus een samenwerking van al diverse elementen die ons temperatuur voor een klein gedeelte op de aarde bepaald. Maar er speelt nog een belangrijk factor in dit geheel mee. Wij zullen hier niet verder tekst en uitleg geven, omdat er nog veel meer bij komt kijken dat wat wij hier al hebben beschreven.

Aardmagnetische veld Aarde en As

Hier hebben wij van Nieuwsberichten zeer veel aandacht aan geschonken, en toch valt ieder artikel op den duur samen in het geheel. Ook dit zullen wij proberen zo kort mogelijk en simpel mogelijk te houden.

Laten wij maar eens beginnen met de eerste foto hieronder

magnetisme

De gestippelde Groene lijn (rotatie as) in het midden, is dat hoe de aarde rond draait. De solide Rode   (Magnetisme as), bepaald de seizoenen zomer, herfst, winter en lente. Die veranderd dus in de loop van een jaar, wat normaal is. In de normale situatie, zou er geen extreme verschil moeten zijn in temperatuur, en dat of de ijskappen zullen gaan smelten. In het hieronder vertoonde plaatje, zullen wij iets dieper erop ingaan.

magnetisch veld

Waar moet u opletten?

De groende lijn die naar de bewoording (noord geografische pool) en de (Geografische Zuidpool) loopt.

Dan ziet u ook een rode stippellijn staan met de bewoording (Noord Magnetische pool) en de (Magnetische Zuidpool)

De afstand tussen de eerste (groen) lijn en de tweede lijn (Noord) is een verschil van ongeveer 11.5 graden, dit wat normaal is. Met de seizoenen die wij hebben, veranderd de (Noord geografische pool) en de (Geografische Zuidpool). Dus zomer naar de winter en zo verder.

Goed nu gaan we naar de werkelijkheid het heden, waar wij nu zijn beland.

pool verschuiving

In het stuk hiervoor hebben wij aangegeven dat een hoek van 11.3 graden normaal is. Echter deze foto toont ook iets anders, de tegenwoordige tijd hoe de situatie momenteel is.

Hierin kunnen we nu duidelijk zien, dat de as van de Aarde ineens 23.44 graden is geworden en niet meer de 11.3 graden. Het wil nu ineens aangeven, dat de As van magnetische pool verschoven is vanaf de (As van Rotatie) Gele lijn. Ten opzichte van de (Rechte hoek ten opzichte van de baan)

Goed en nu valt alles bijna tezamen wat er aan de hand is, en dit is zeer belangrijk om te weten.

de (As van Rotatie) Gele lijn. is de belangrijkste As, en bij die Rotatie As behoort eigenlijk de IJskap te liggen. Maar de IJskap lig nu rode stippellijn staan met de bewoording (Noord Magnetische pool) en de (Magnetische Zuidpool)

Maar wat betekend dit eigenlijk?

Nou dat onze aardmagnetische veld aan de wandel is, en wij publiceerde des tijd in 2015 al het eerste artikel dat onze aardmagnetische veld aan de wandel is. En dat dit veel sneller gaat dat wetenschappers hadden verwacht, nou dat is dus bull shit, als wij dit al wisten in 2010, en ons onderzoek uitwees dat het aardmagnetische veld aan het veranderen is zoals aan het verzwakken. Het verzwakken is blijkbaar ook een normaal proces, zodra de aarde BEZIG is, naar een ompoling van onze aardmagnetische veld. Ook hier even een tekening, wetenschappers kunnen absoluut ook niet aangeven dat of de aarde daadwerkelijk bezig is richting ompoling.

De eventuele ompoling betekent, Noordpool wordt Zuidpool en Zuidpool wordt Noordpool. Voor de duidelijkheid, de ompoling heeft absoluut nog niet plaats gevonden. Note: de Noord zoals Zuidpool hoe wij dit nu kennen, wil niet aangeven na een eventuele ompoling, dat de Noordpool op de Noordpool komt te liggen. Dit kan ook aangeven, dat het net zo goed bijvoorbeeld ineens de Noordpool in Rusland komt te liggen.

Nu eigenlijk het belangrijkste van dit gedeelte, er blijkt wel degelijk oude geschriften te zijn gevonden die bepaalde gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Persoonlijk hou ik miju niet zo bezig met de bijbel, echter wat ik nog ervan weet, staat wel degelijk beschreven in de bijbel. Momenteel zijn wij kei hard bezig met nieuwe artikelen aan het aanmaken, dat waarin alles in uitgelegd zal worden in detail.

De gevolgen die nu bekent zijn is het volgende

Het onderzoek dat Nieuwsberichten in 2010 startte, had te maken dus met de hoeveelheid diersterfte waaronder de zoogdieren die in de zeeën leven en stranden. Doordat het feit, dat ons magnetische veld aan het verzwakt, en ook aan de wandel is, raakt ieder dier van slag. De reden voornamelijk reden namelijk, dat deze dieren navigeren op het aardmagnetische veld. Zodra er weer iets aan de hand is met onze aardmagnetische veld, zoals dus een verandering, zien wij keer op keer nieuws berichten over gestrande zoogdieren. Wij zullen even een video  eraan toegevoegd, om duidelijk te laten zien wat er op dat moment gebeurde toen de walvissenstranden. Er kon duidelijk zien, dat het aardmagnetische veld ineens een fluctuatie kreeg.

Note: het betreft hier absoluut niet op 1 bepaald soort dieren, maar alle dieren die gebruik maken met de navigatie van het aardmagnetische veld. Vogels bijvoorbeeld, kunnen zelfs dood uit de lucht vallen, en in de volgende video, zien we zeer duidelijk een verstoring van het magnetische veld waar de vogels totaal hun weg kwijt raakte.

Echter spelen in deze gebeurtenis iets meer factoren mee.

De toename van protonen die het aardoppervlak bereiken resulteert in toenemende gevallen van depressie en kankerrisico's, schade aan het centrale zenuwstelsel en cataracten evenals andere ziekten. Het acute effect van protonenstraling op het gehele lichaam op de functie van leukocytenpopulaties in de milt en het bloed werd onderzocht bij dieren van kleine massa. Volwassen vrouwelijke muizen werden blootgesteld aan een enkele dosis (3 Gy, waarbij Gy Grijs is of eenheid van Straling) van protonen en werden humaan gedood op zes verschillende tijdstippen daarna. Een typisch schema voor de behandeling van kanker bij de mens via bestraling voor volwassenen, ter vergelijking, is 1,8 tot 2 Gy per dag, vijf dagen per week. Ik ben geneigd te geloven dat de gebeurtenissen van plotselinge dood van vogels en vissen in de afgelopen jaren zeer goed kunnen worden toegeschreven aan de schade aan hun centrale zenuwstelsel als gevolg van blootstelling aan hoge doses protonenstraling ten tijde van plotselinge CME's massa en energie de aarde bereiken.

En er zijn nog twee factoren die verantwoordelijk zijn;

 1. Zonnewind,  Door de grote hitte van een miljoen kelvin in de corona krijgen protonen en elektronen een gemiddelde snelheid van 145 km/s. Een aantal van die deeltjes heeft een snelheid hoog genoeg om de ontsnappingssnelheid van 618 km/s te overschrijden.
 2. Kosmische straling (vroeger ook hoogtestraling genoemd) is een verzamelnaam voor deeltjes en fotonen met een hoge energie die ons vanuit de kosmos bereiken. Hieronder bevinden zich geladen deeltjes, zoals elektronen en protonen, de kernen van helium en zwaardere elementen, maar ook neutrino's en hoog-energetische fotonen ( γ {\displaystyle \gamma } \gamma-straling). ;

(Gevaarlijker bedreiging algemeen)

Er zijn meer voorgevallen, die de gehele eco systeem waaronder de flora en fauna compleet in de war raakt.

 • Gedumpte kernafval in de zeeën, en de kernramp Fukushima
 • Chemtrails, waarin Pseudomonas aeruginosa bacterie en E-poli, Berium aanwezig zijn. Een bijkomende zeer gevaarlijke ontwikkeling, is de brandstof verbranding dat waar dan neerslag, is zwaveldioxide, lees ook dit artikel eens waarvan een groot percentage van de verbranding van een vliegtuid afkomstig is.
 • Lage frequentie die onderzeeboten gebruiken om onderling met elkaar te communiceren en of naar de thuis basis
 • Marine Geo-engineering waarbij zeer veel ijzer wordt gebruikt, en dus een groot gevaar is voor flora en fauna. De planten algemeen, is dan ook makkelijk doelwit geworden voor parasieten.
 • Uit ons onder en ondersteuning van een epidemiologische onderzoeker, zijn wij tot de volgende conclusie gekomen voor Europa. Conclusie epidemiologische onderzoekers: Uit een ander onderzoek is gebleken en analyses op de bodem en in het regenwater in Europa, inclusief Sardinië, Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Dat er hoeveelheid van
 • Barium,
 • aluminimum,
 • thorium,
 • Zink (element),
 • Pseudomonas aeruginosa,
 • Escherichia coli,
 • cadmium, Strontium,
 • Mangaan
 • electro-geleide elementen bevat zelfs een 2% aan radioactieve elementen aanwezig is, ook is gebleken dat er zelfs met barium wordt gesproeid.

Dit alles om alleen maar dat militaire materieel wordt gebruikt ten behoeve van draadloze communicatie en klimaat controle.

Dan hebben wij het hier nog niets eens over, de gevolgen die aan het menselijk lichaam aanricht zodra er Chemtrails wordt ingezet.

 • Conclusie bioloog: Dementie
 • Conclusie bioloog: Alzheimer (zie ook artikel Bijen met de ziekte van Alzheimer?)
 • Conclusie bioloog: Zenuwstelsel beschadiging
 • Conclusie bioloog: Bloedwaarden, die duidelijk aangeven dat er teveel ijzer en of andere metalen in uw bloed aanwezig zijn. Dit wat de gezondheid steeds meer in het algemeen lichamelijke gevolgen zal gaan aannemen

De gehele samenvatting van het geheel is dan ook, dat alles en iedereen hier op aarde wordt vergiftigd door gebruik van Chemtrails. Nieuwsberichten zal de laatste zijn, ooit zal beginnen over Chemtrails, echter komen we er nu daadwerkelijk niet meer onderuit dat er inderdaad zeer grote risico's zijn voor de gehele aarde, dieren , planten en de mens.

Klimaatverandering Onzin

Klimaatverandering door de natuur zelf, ja dat klopt helemaal. Klimaatverandering door de mens, klopt totaal niet. Iets verderop in dit artikel, zullen we de twee verschillen uitleggen. Er is een belangrijkste punt in die tekst en dat is het volgende;

(Methaan is schadelijk voor het milieu, omdat het bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect. Het is als broeikasgas ongeveer 25 keer zo sterk als koolstofdioxide. Sinds 1750 is de hoeveelheid methaan in de lucht meer dan verdubbeld. De levensduur van methaan in de atmosfeer is om en nabij de tien jaar. Er wordt gevreesd dat stijging van de temperatuur op aarde zal leiden tot het ontdooien van de permafrost. Dit zou kunnen leiden tot het vrijkomen van grote hoeveelheden methaan, en een verdere toename van het broeikaseffect.)

Maar de belangrijkste zin die men terug kunt vinden in de boeken is het volgende;

"Arabische oude teksten spreken van een abrupte klimaatverandering in de oudheid . De manuscripten komen uit oude teksten die in detail een bittere koude golf beschrijven die plaatsvond tussen de jaren 900 en 950 na Christus in Arabië. Ik voeg eraan toe dat op dat moment de magnetische pool in Siberië was; zo dicht bij Arabië dan, als Centraal-Europa dichtbij Canada vandaag, waar de magnetische pool zich bevindt."

Het belangrijkste instrument van de overheid om mensen onder controle te houden.En de aandacht af te leiden naar modieuze onderwerpen die als hoax worden gecreëerd. Het meest in het oog springende voorbeeld is het zogenaamde "broeikaseffect" waarvan de uitstoot van kooldioxide de oorzaak zou zijn, zo wordt gezegd. In feite is opwarming van de aarde een voorwendsel om een nieuw belastingsysteem in te voeren dat waar wij u eerder voor hebben gewaarschuwd. Om zogenaamd milieubeleid te ondersteunen, dat duurder is voor de gemeenschap. Binnen dit beleid is de verspreiding in de atmosfeer van metalen, sulfiden, polymeren metalen en Nanno deeltjes ontwikkeld.

Voor aanhangers van de officiële geo-engineering, gaat het om het gebruik van een beveilig-scherm om het zonlicht terug te kaatsen naar de ruimte, om opwarming van de aarde te beperken. Ondanks dat ze begrijpen de catastrofale gevolgen voor het leven op de aarde niet, en kiezen er vrijwillig voor dat de verspreiding van metalen en sulfiden in de lagere atmosfeer hetzelfde is als de term "Atmosferisch effect" aangezien deze chemicaliën infrarood straling van de aarde opvangen en geen warmte weerspiegelen. Hoe dan ook, klimaatverandering als gevolg van kooldioxide is een goede leugen die de media verspreid. En mogelijk maakt om klimaat operaties, die gaande zijn sinds zeker de vroege jaren zestig, te verdoezelen.

We hebben hiervoor u uitgelegd, dat de as in de loop der tijd naar 23.44 graden is verschoven. Als de as verschoven is, wat is dan het resultaat?

verschuiving ijskap

Juist de ijskappen zullen zeker smelten, zoals dat te zien is in de foto hierboven.

Aan de ene kant gaat er ijs weg, maar op een andere positie komt er bijvoorbeeld weer ijs erbij. Echter dat proces dat er meer ijs erbij komt dat waar dan de pool heen verschuift, aangroei van ijs duurt langer dan dat het smelt.

Als de as van de aarde verschuift, loopt dus vanaf de Zuidpool naar bijvoorbeeld naar Australië, geeft toch al aan dat de Zuidpool ineens niet meer de Zuidpool blijkt te zijn, maar Australië. En dat zelfde gebeurt ook met de Noordpool, exact het zelfde dat er ijs platen afbreken, en aan de andere zijde weer ijs aangroeit. De foto hieronder zal het duidelijker worden. De ronde cirkel is dus de positie Noordpool, in de tijdsvlak vanaf 1979 naar 2003 ziet men duidelijk dat de ijskap is verschoven naar het zuiden. En betekent weer, dat aan de noordzijde ervan het ijs smelt. En de simpele bewoording hiervoor is (verschuiving ijskap)

IJskap

Wat niet wordt geleerd, is dat tijdens de ontwikkeling van de aarde zoals wij die nu kennen, bestond de Zuidpool niet eens. In de loop der eeuwen, verschoof het subtropisch land steeds meer naar de positie zoals wij die nu kennen. Het subtropische land, moest nog ijs op gaan vormen en bedekt worden met sneeuw. Echter is het wel degelijk een feit, dat de aarde inderdaad steeds meer richting Australië verschoof, en dat de Zuidpool dus weer gewoon landmassa zal worden en wellicht vele nieuwe ontdekkingen worden gedaan zoals nieuwe planten soorten die door de eeuwen heen onder het ijs is blijven liggen. Er is ook een goede daad die bij het smelten van de Zuidpool, en deze plannen zijn al om naar gas en olie te boren. We weten dan wel zeker, dat zelfs een "ongerepte" natuurgebied totaal verwoest zal worden.

uitbreiding

Het verschil tussen Opwarming van de aarde en Klimaatuitwisseling

klimaatverandering
Opwarming van de aarde   Klimaatuitwisseling
De temperatuur op de Thermosfeer-laag van de atmosfeer varieert tussen + 180o en + 1.700o Celsius. Door de beweging van beide magnetische polen naar het oosten tegelijkertijd, is de magnetische veldintensiteit tussen het jaar 1850 en 2000 met gemiddeld 10% verzwakt over het westelijk halfrond. En de extra instorting van 5% in het volgende decennium duurde plaats. Hoe zwakker het magnetisch veld, hoe langer het spiraalvormige pad dat de protonen, komende van de zon, rond de magnetische veldkrachtlijnen gaan, terwijl ze oscilleren tussen de twee magnetische polen. Hoe langer de protonen bewegen, des te groter de kans dat ze tegen elkaar botsen en dat er dienovereenkomstig meer straling opduikt waardoor de totale temperatuur op aarde stijgt. Hoe zwakker het magnetisch veld, hoe meer kans dat protonen het oppervlak van de aarde doorboren en bombarderen. Aangekomen bij hoge kinetische energie in de oceaan leiden tot opwarming van de oceaan, afgifte van methaangas dat zich bindt met zuurstof om koolstofdioxide en waterdamp te vormen; beide zijn broeikasgassen die leiden tot opsluiting van energie in de atmosfeer en meer toename van het broeikaseffect.   De temperatuurbanden van homogene klimaten volgen de temperatuurkaart van de Thermosfeer. De Polar Belt ligt onder de minimumtemperatuur van de Thermosfeer en de Tropical Belt ligt onder de maximale temperatuur van de thermosfeer. Daarom, hoe dichter bij de magnetische pool, hoe kouder het is en vice versa. Omdat de magnetische pool veel sneller van Canada naar Siberië beweegt dan vorige eeuw, kantelt het hele magnetische veld dienovereenkomstig en brengt de Thermosphere temperatuurkaart mee. Dit resulteert in het verschuiven van de Temperatuurbanden op het aardoppervlak, waardoor Klimaatuitwisseling ontstaat, waar regio's een verandering van temperatuur zullen ervaren volgens de temperatuurkaart van de Thermosfeer.

Kijk en in dat geheel maken ze dankbaar gebruik ervan, om u te doen geloven dat wij de bevolking de oorzaak zijn van klimaat verandering.

Dat wij hetere dagen zullen krijgen is absoluut waar is ook te zien in de foto waar later staat beschreven, door de kanteling van de as zijn grote continenten iets lager komt te ligt naar de evenaar. De gekleurde balken die men ziet op de foto, zijn warmte gordels. Nederland, lag namelijk eerder in de groene balk, zoals vertoond wordt in op de foto. Nu ligt Nederland meer in de gele gordel, dat wat weer betekend dat de temporair is gaan stijgen. Dit laatste met gevolg, dat de ijskap is gaan smelten, en niet dat het u wordt mede gedeeld in de nieuws media dat de bevolking is van het smelten van de ijskappen.

Aardbevingen

Aardbeving toename, is ook een feit bij magnetische pool veranderd. Echter onze onderzoek naar Planetaire geometrie, is absoluut nog niet aan het einde gekomen om daar een definitief beoordeling over te kunnen vergen. Echter aardbevingen hebben wel degelijk ook te maken met het proces dat waar de Aarde momenteel in bevindt. En dat is, poolverschuiving,

De feiten zijn dan ook;

 • IJskappen zullen gaan smelten is een feit, maar ook weer aangroeien en dat is ook een feit.
 • temperatuurgordel is verschoven naar het noorden (Noordpool), en dat is ook een feit.
 • Kleine ijstijd, is een feit en zal dus vanaf 2019 tot aan 2030 aanhouden. De daadwerkelijke temperatuur daling, is absoluut nu nog niet aan te geven, en dat is ook een feit.
 • Verschuiving van onze As van magnetische pool, is ook een feit dat hierdoor de temperatuurgordel is verschoven.
 • Aardbeving toename, is ook een feit bij magnetische pool veranderd. Echter onze onderzoek naar Planetaire geometrie, is absoluut nog niet aan het einde gekomen om daar een definitief beoordeling over te kunnen vergen.
 • De aarde is naar de aanloop van een aardmagnetische ompoling, dat is ook een feit. De aardmagnetische pool verschuiving, is de grootste oorzaak, dat vele dieren stranden en of dood uit de lucht vallen.
 • De mens, de mens kan door deze kleine verandering alsnog niet goed aanpassen. Een feit is geworden, dat zeer veel mensen hier op de aarde langer verkouden zijn en of griep zullen krijgen die veel langer aanhoud dat men gewend zal zijn.
 • Nederland en de andere omliggende landen zullen te maken krijgen met, veel warme temperaturen zoals lagere temperaturen. De temperaturen zijn dus bijna niet meer seizoen gebonden, en loopt nu dan ook iets meer dan een maand achter. Naast dat feit, is de temperatuur gordel verschoven naar het noorden
 • In het huidige tempo zou de magnetische noordpool uit het noorden van Canada naar Siberië kunnen slingeren.
  • Als dat gebeurt, kan Alaska zijn noorderlicht verliezen, of aurora's, die optreden wanneer geladen deeltjes die wegstromen van de zon botsen met gassen in de ionosfeer, waardoor ze gloeien.
 • Lucht kwaliteit, is wel degelijk achteruit gegaan en dat is dus een feit. En inderdaad, daar zal iedereen aan mee moeten helpen, om onze belangrijkste levens behoefden in stand te houden.
 • Er zullen veel meer zoogdieren stranden, omdat het aardmagnetische veld nog lang niet voltooid is en dat is de weg naar ompoling. Wanneer dit gaat zal gaan gebeuren, kan ook niemand beschrijven op hun website, doen ze dat wel, dan is het fake nieuws.

Nu weet u dat Waarom Grienden Walvisstrandringen plaats vinden!.

 

 

Qr Code
Ga naar boven