Financieel Nieuwsberichten

financieel,nieuws,nieuwsberichten

De Financiële Nieuwsberichten houdt u op de hoogte van het laatste financiële nieuws, de beurskoersen en u leest wat de goeroes te zeggen hebben.

Handje contantje is een Nederlandse uitdrukking voor contant betalen.

Oorspronkelijk zou het gebruikt zijn voor het zwart uitbetalen van een werknemer of het contant betalen bij illegale transacties. Met de opmars van het elektronisch betaalverkeer wordt de uitdrukking (ook) gebruikt voor contante betalingen in het algemeen.

Overeenkomst (contract)

Een overeenkomst (ook contract en convenant) is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten. De bedoeling is in principe het creëren van een win-winsituatie.

Elke staat heeft regels voor overeenkomsten, het overeenkomstenrecht genoemd. Het Internationaal privaatrecht bepaalt welk recht (oftewel: het recht van welke staat) in een gegeven geval (gelet op plaats enzovoort) van toepassing is. Daarvan kan worden afgeweken bij arbitrage, een arbitraal beding in de overeenkomst waarbij kan worden afgesproken onder welk recht de arbiters hun uitspraak over de overeenkomst kunnen doen.

Soms heeft een overeenkomst een vooraf bepaalde looptijd: een periode waarvoor die geldt. Zie ook Looptijd (financiering en belegging).

Geschiedenis van de overeenkomst

Al in het Romeinse recht had men wetten ontwikkeld, zoals de Codex Justinianus, waarin aandacht werd besteed aan de overeenkomst.

Ook in de Bijbel wordt in verband met de koop van een stuk land verwezen naar regels over de totstandkoming van overeenkomsten:

Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd. Ruth 4:7-8

Pagina 1 van 3

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn federaal geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Free Joomla! templates by Engine Templates