HTTP Accept-Transfer-Encoding (TE)

TE

Hoe gecodeerde Chunked Transfer Encoding accepteren?

De TE verzoek Header specificeert de overdrachtscoderingen die de user-agent bereid is te accepteren. (je zou het informeel Accept-Transfer-Encoding kunnen noemen, wat intuïtiever zou zijn). Transfer-Encoding response header voor meer details over overdrachtscoderingen. Merk op dat chunked altijd acceptabel is voor HTTP / 1.1-ontvangers en u die geen "chunked" hoeft te specificeren met behulp van de TE header. Het is echter handig om in te stellen of de client aanhangwagenvelden accepteert in een gesplitste overdrachtscodering met de waarde "trailers".

Zinsbouw HTTP Accept-Transfer-Encoding (TE)

TE: compress
TE: deflate
TE: gzip
TE: trailers

Meerdere richtlijnen, gewogen met de syntaxis van de kwaliteitswaarde:

TE: trailers, deflate;q=0.5

Richtlijnen HTTP Accept-Transfer-Encoding (TE)

compress

Een indeling die het Lempel-Ziv-Welch (LZW) -algoritme gebruikt, wordt geaccepteerd als een overdracht coderingsnaam.

deflate

Het gebruik van de zlib-structuur wordt geaccepteerd als een overdracht coderingsnaam. Dit werkt niet, zodra men al een deflate in uw .htaccess bestand hebt staan

https://www.nieuwsberichten.eu/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=455#wf-editor-wysiwyg

gzip

Een indeling die de Lempel-Ziv-codering (LZ77) gebruikt, met een 32-bits CRC wordt geaccepteerd als overdrachtsnaam. Gzip, kan een foutmelding System Error 500 let dus altijd op of uw website online is.

trailers

Geeft aan dat de client bereid is om aanhangwagenvelden te accepteren in een gedeelde overdrachtscodering.

q

Wanneer meerdere overdrachtscoderingen acceptabel zijn, kan de q-parameter van de kwaliteitswaarden syntaxis bij voorkeur coderingen rangschikken.

WAARSCHUWING VOORAF: Controleer altijd met de Header, dat of je nog toegang hebt met uw Ipad, Iphone, smartphone en zo verder. De moeilijkheid bestaat, dat met Header de toegang wordt geblokkeerd

Hieronde dan een complete TE Header, die men in de .htaccess bestand kunt plaatsen.

Header Alway set TE: "trailers, deflate;q=0.5"

 

<IfModule mod_headers.c>
Header Alway set TE: "trailers, deflate;q=0.5"
</IfModule>

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn federaal geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Free Joomla! templates by Engine Templates