HTTP Header Access-Control-Expose-Headers en van X-Kuma-Revision

Access-Control-Expose-Headers

Access-Control-Expose-Headers en van X-Kuma-Revision

De Access-Control-Expose-Headers response header geeft aan welke headers kunnen worden weergegeven als onderdeel van het response door hun namen op te sommen. Wij laten hier drie mogelijkheden zien van Access-Control-Expose-Headers en van X-Kuma-Revision, het is selecteren, kopiëren en plakken in uw eigen .htaccess bestand.

Access-Control-Expose-Headers response header

De Access-Control-Expose-Headers response header geeft aan welke koppen kunnen worden weergegeven als onderdeel van het antwoord door hun namen op te sommen.

Standaard worden alleen de 6 eenvoudige response headers weergegeven:

Cache-Control
Content-Language
Content-Type
Expires
Last-Modified
Pragma

Als u wilt dat clients toegang hebben tot andere headers, moet u ze vermelden met behulp van de Access-Control-Expose-Headers header

Richtlijnen voor de ccess-Control-Expose-Headers response header

<header-name>

Een lijst met exposed headers bestaande uit nul of meer headernamen anders dan de eenvoudige respons headers die de resource kan gebruiken en kan worden weergegeven.

Als u een niet response header wilt weergeven, kunt u het volgende opgeven: en selecteren, kopieeren en plakken in uw .htaccess bestand

Header alway set Access-Control-Expose-Headers: "Content-Length"

Als u bovendien een aangepaste headers wilt weergeven, zoals X-Kuma-Revision, kunt u meerdere headers opgeven, gescheiden door een komma: en selecteren, kopieeren en plakken in uw .htaccess bestand

Header alway set Access-Control-Expose-Headers: "Content-Length, X-Kuma-Revision"

Er nog meer mogelijkheden met X-Kuma-Revision

Een antwoord header is een HTTP header die kan worden gebruikt in een HTTP-reactie en die geen betrekking heeft op de inhoud van het bericht. response headers, zoals Leeftijd, Locatie of Server, worden gebruikt om een meer gedetailleerde context van het antwoord te geven.

Niet alle headers die in een reactie verschijnen, zijn antwoordheaders. De Content-Length header is bijvoorbeeld een header referring van een entiteit die verwijst naar de grootte van de hoofdtekst van het antwoordbericht. Deze entiteitsverzoeken worden echter meestal responses headers genoemd in een dergelijke context.

Het volgende toont een aantal response headers na een GET-aanvraag. Merk op dat strikt genomen de Content-Encoding en Content-Type headers entiteits headers zijn:

Header alway set Access-Control-Allow-Origin: "*"
Header alway set Connection: "Keep-Alive"
Header alway set Content-Encoding: "gzip"
Header alway set Content-Type: "text/html; charset=utf-8"
Header alway set Date: "Mon, 18 Jul 2016 16:06:00 GMT"
Header alway set Etag: "c561c68d0ba92bbeb8b0f612a9199f722e3a621a"
Header alway set Keep-Alive: "timeout=5, max=997"
Header alway set Last-Modified: "Mon, 18 Jul 2016 02:36:04 GMT"
Header alway set Server: "Apache"
Header alway set Set-Cookie: "mykey=myvalue; expires=Mon, 17-Jul-2017 16:06:00 GMT; Max-Age=31449600; Path=/; secure"
Header alway set Transfer-Encoding: "chunked"
Header alway set Vary: "Cookie, Accept-Encoding"
Header alway set X-Backend-Server: "developer2.webapp.scl3.mozilla.com"
Header alway set X-Cache-Info: "not cacheable; meta data too large"
Header alway set X-kuma-revision: "1085259"
Header alway set x-frame-options: "DENY"

Translate

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn Nederland geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Onafhangkelijk journalistiek by Nieuwsberichten Binnenland & buitenland nieuws