Nieuwsberichten

Nieuwsberichten Binnen & Buitenland

Nieuwsberichten plaatst nieuwsberichten van de huidige en vorige maand. Ouder nieuws is terug te vinden in het maandartikel van het betreffende jaar. Zie de categorie 2015 voor een overzicht van artikelen over het jaar 2015.

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten | onthullend en bewustmakend nieuwsfeiten publiceert vrij en onafhankelijk nieuws. Nieuwsberichten informeert over uiteen lopen Nieuwsberichten en brengen dat wat de reguliere media doorgaans juist niet bekend maakt. Nieuwsberichten is een platform dat slechts informatie en belichten vele onderwerpen uit diverse verschillende invalshoeken. Het is aan de lezer zelf om hieruit te filteren waar hij of zij zich goed bij voelt, of wat aansluit bij de eigen overtuigingen.

Nieuwsberichten | Onthullend en Bewustmakend.

Naast het brengen alternatief nieuwsfeiten, is ons doel om mensen zoveel en zo goed mogelijk te informeren over de vele kanten waarop zaken te bekijken zijn. Na grondig onderzoek van diverse onderwerpen die te spraken komen, zal nadien pas geplaatst worden op correctheid. Nieuwsberichten insteek daarbij is dat we onze lezers een zo positief mogelijk gevoel willen geven bij het lezen van Nieuwsberichten website. Natuurlijk ontkomen ook wij niet aan het brengen van minder positief nieuws, toch trachten wij altijd onze lezers zelf te laten denken, en te laten zien dat we verder moeten kijken dan alleen het ogenschijnlijk negatieve.

Waarheidsgetrouwe informatie en onafhankelijke bronnen

Nieuwsberichten | streven naar een niet, collectieve invloed, propaganda uit mainstream media, overheden, einde van de officiële centra voor de schepping, zoals Centers for Disease Control en Prevention, Amerikaanse diensten zoals volksgezondheid,, Commando Dienstencentra, Nederlands defensierondedeel, controle data corporaties, en of Amerikaans computerbedrijf. Of zoals google propaganda promoten. Nieuwsberichten | wilt u de juiste en correcte nieuwsberichten brengen die u anders nooit te horen zult krijgen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Close encounter

Wat betekend het woord UFO & Close encounter?

Unidentified flying object (afgekort: ufo) is de Engelstalige benaming voor (ongeïdentificeerd vliegend voorwerp), waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld. De term werd eind 1949 door de Amerikaanse luchtmacht geïntroduceerd in Project Grudge, de voorloper van Project Blue Book, om te verwijzen naar een aparte klasse van waarnemingen die chronisch onverklaarbaar bleven.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Wetenschappers

Wetenschappers worden ontmaskerd

Wetenschappers worden door Nieuwsberichten ontmaskerd op onjuiste informatie en onzorgvuldig informatie te verstrekken. Nieuwsberichten is al vanaf 2010 bezig geweest om te achterhalen of er wellicht een verband (link) aanwezig kan zijn bij de hoeveelheid diersterfte over de gehele wereld plaats vindt. Wij legde dan ook deze vraag voor per e-mail of telefoon aan diversen Wetenschappers in Nederland en buitenland, of er eventuele link - verband zou zijn waarom deze zoogdieren op het strand stranden, door wellicht een eventuele verzwakking van onze aardmagnetische veld. Voorafgaande is er zoals dit nu het geval is, is onze aard magnetische veld behoorlijk aan het verzwakken.

Qr Code
Ga naar boven