Politiek (politica) Nieuwsberichten

  Politiek (politica)

  Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat. De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of persoon naar een andere groep of persoon.

  Een persoon die een ambt of functie in de politiek (politica) vervult heet bij mannen een politicus en bij vrouwen een politica.

  Politieke besluiten

  Nieuwsberichten zal ieder belsuit die genomen wordt in de politiek, onder de loep nemen.

  • Wat zijn de gevolgen, van politieke besluiten voor u als burger.
  • Is er spraken van belangenverstrengelingen
  • Zijn onze "rechten van de mens" in gevaar
  • Zal onze grondwet, overgenomen worden door de EU
  © 2022 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn Nederland geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
  Onafhangkelijk journalistiek by Nieuwsberichten Binnenland & buitenland nieuws